Bookmark the Filipino Bookstore

Seasons Greetings!

Kuwaresma

Taun-taon, sa panahon ng tag-araw, ginugunita at isinasabuhay ng mga Pilipino ang kasaysayan ng pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Hesukristo. Tinaguriang Kuwaresma, ang apatnapung araw na pagsasagunitang ito ay nagsisimula sa Miyerkules ng Abo at nagtatapos sa Linggo ng Pagkabuhay.
Ang Miyerkules ng Abo ay simula ng isang banal at natatanging panahon, at upang ilagay ang sarili sa panahong ito, sinisimulan din ng mga tao ang paghahanda at paglilinis ng kalooban sa pamamagitan ng pangungumpisal, pag-aayuno, at pagbasa ng Pasyon.


Ngunit ang pinakamatinding paglilinis-loob ay nagaganap sa Biyernes Santo. Para sa maraming Pilipino, ito ang pinakamahalagang araw ng Kuwaresma dahil dito nila lubos na naipakikita ang kanilang pakikiramay kay Hesus at ang pagsasabuhay ng kanyang huling araw sa mundo.


Ipinakikita at ipinaliliwanag sa dokyumentaryong ito ang iba’t ibang uri ng pagsasagunita at pagsasabuhay ng kasaysayan ni Hesus. Bago tuluyang mawala at makalimutan ang mga ito, panoorin natin ang mga lumang ritwal ng Kuwaresma – ang pabasa sa San Pablo, ang marangyang prusisyon ng mga poon at karosa sa Baliwag, ang Banal na Paglilibing sa Pakil, at ang Salubong sa Angono. Tunghayan din ang iba’t ibang uri ng pagpepenitensiya ng mga bata at kalalakihan sa Kalayaan at Kapitangan, at pakinggan ang kuwento ni Lucy – ang unang babaeng nagpapako sa krus sa Kapitangan.


Sa dokyumentaryong ito, makikita ang pagsasanib ng bago at luma, ng kolonyal at katutubong tradisyon, ng Katolikong simbahan at ng taumbayan.

Director: Joey Conti
Writer: Nancy Pe Rodrigo
Cameramen: Penny Vidanez at Cary Vidanez
Editor: Rudy Barcenas
Total Running Time – 42 mins, 30 secs
Copyright 1998 by Bookmark Video and Moving Images