-

Bookmark the Filipino Bookstore

Seasons Greetings!

Kalidad: Masining na Pagpapahayag

Rebecca T. Anonuevo 
Teresita C. Cruz
J.I.E. Teodoro
John Enrico C. Torralba


Ipinagmamalaki ng aklat na ito ang ginamit na mga sanaysay mula sa mga obrang naunang naisulat o naibahagi sa alinman sa  timpalak, panayam, mga antolohiyang nabigyang gawad o pagkilala ng mga kritiko at kapuwa manunulat, o mga tuwirang karanasan ng manunulat bilang guro, mananalumpati, tagamasid, o tagapag-ulat ng mga pangyayari sa kaniyang paligid. Sinadya ng mga editor ang iba’t ibang lasa ng wikang Filipino: himig saliksik, himig homiliya, himig Kinaray-a, himig teorya, himig kuwento. Anuman ang anyo, mataas na pagpapahalaga para sa kasiningan ang sinikap ilangkap ng mga manunulat sa mga napiling akda bilang mainam na halimbawa ng mabisangpagpapahayag.