-

Bookmark the Filipino Bookstore

Seasons Greetings!

Webstore

Diwa the Dugong

P135.00

Words and Illustrations by Rachel L. Shaw

Translations by Reynante V. Ramilo and

Community Centred Conservation (C3)- Philippines

“What is Diwa to do with no seagrass to chew?”

Diwa is a dugong. She lives in the shallow seas of the Philippine islands, feasting on seagrass: the only food that dugongs eat. When trees are felled on a nearby hillside, soil washes into the sea and kills the seagrass. Diwa must swim away from the place she knows and find somewhere new to live.

On her journey she encounters many perils but also receives help from strangers who tell of a place with bountiful seagrass.

This heart-warming story about not giving up hope also raises awareness of endearing but endangered dugongs. Royalties from the sale of this book will support the work of C3 saving dugongs in Busuanga.

---------------------------------------- ---------------------------------------- -------

“Paano na si Diwa kung wala na ang baryaw na makakain?”

Si Diwa ay isang Dugong na nakatira sa karagatan ng Pilipinas at kumakain lamang ng baryaw. Kapag ang mga puno ay pinutol at gumuho ang lupa, pumupunta ang tining sa dagat at namamatay ang mga baryaw. Kakailanganin ni Diwa na lumangoy palayo sa kinagisnan niya at humanap ng bagong tirahan. Sa kanyang paglalakbay ay maraming pagsubok ang kanyang naranasan. Ngunit may mga tumulong para muling makita niya ang bagong tahanan na may marami pang baryaw.

Copyright © 2017

ISBN: 978-971-569-892-4

Size: 8 x 10 inches | 32 pages | Full color

Item Added.
Adding Item.