-

Bookmark the Filipino Bookstore

Seasons Greetings!

Blog

SIDLAK: Ang Paglalakbay Tungo sa Mundo ng Musika, Sining, Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan, at Kalusugan

Posted on October 19, 2014 at 10:15 PM

SIDLAK: Ang Paglalakbay Tungo sa Mundo ng Musika, Sining,

Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan, at Kalusugan


SIDLAK: Ang Paglalakbay Tungo sa Mundo ng Musika, Sining, Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan, at Kalusugan


Karapatang Sipi © 2015 nina Alili M. Balaso, Ana E. Chan, Ma. Corazon R. Elitiong, Esmeralda V. Pastor, at ng The Bookmark, Inc.


Ang musika, sining, mga gawaing pangkalinangang pisikal, at kaalamang pangkalusugan ay mahahalagang salik sa paghubog ng kabuuang pagkatao ng isang bata. Sa mga larangang ito napalalabas at nalilinang ang pagkamalikhain at kamalayang pangkultura, pangkalusugan, at disiplina sa sarili.


Ang Sidlak ay seryeng tumatalakay sa nilalaman ng asignaturang MSEPK o MAPEH na nakabatay sa gabay pangkurikulum ng K to 12 at sinusundan ang dulog na 4 A’s (Activity, Analysis, Abstraction, and Application) na isinasaalang-alang ang iba’t ibang proseso sa musika sa paglinang ng mga aralin.


Napaloloob dito ang mga araling lilinang sa kaalaman at kakayahan ng bawat mag-aaral na makatutulong sa kanila sa pagharap sa totoong buhay balang araw.


Mga May-akdaCategories: Textbooks, InfoNews, Press Release

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

0 Comments