-

Bookmark the Filipino Bookstore

Seasons Greetings!

Blog

SIDLAK: Ang Paglalakbay Tungo sa Mundo ng Musika, Sining, Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan, at Kalusugan

Posted on October 19, 2014 at 10:15 PM

SIDLAK: Ang Paglalakbay Tungo sa Mundo ng Musika, Sining,

Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan, at Kalusugan


Read Full Post »

We're Ready and Going K to 12: Published and Upcoming Textbook Titles

Posted on September 29, 2014 at 8:10 PM

We're Going K to 12: Published Textbooks and Upcoming


As a stakeholder in Philippine education, we're geared and supportive of DepEd's K to 12 Basic Education Program. The goal of the K to 12 Basic Education Curriculum is geared towards the development of a holistically developed Filipino with 21st century skills who is ready for employment, entrepreneurship, middle level skills development and higher education upon g...

Read Full Post »

Mother Tongue Tagalog Baitang 1 - 3

Posted on August 8, 2014 at 8:05 AM

Mother Tongue Tagalog Baitang 1 – 3


1. Ano ang Mother Tongue Tagalog?

Sagot: Ito ay ang unang sinasalita ng mga taong nakatira sa Katagalugan.

 

2. Sa ano-anong lugar sinasalita ang Tagalog?

Sagot: Mga bayan sa National Capital Region, mga lalawigan ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, at Bulacan at iba pang lugar na hindi sakop ng mga nabanggit ngunit Tagalog ang kanilang sinasal...

Read Full Post »

KALIDAD: Masining na Pagpapahayag Copyright 2013 Rebecca T. Anonuevo, Teresita C. Cruz, J.I.E. Teodoro, and John Enrico C. Torralba

Posted on August 1, 2013 at 9:40 PM

KALIDAD: Masining na Pagpapahayag © 2013 Rebecca T. Añonuevo, Teresita C. Cruz, J.I.E. Teodoro, and John Enrico C. Torralba


Ipinagmamalaki ng aklat na ito ang ginamit na mga sanaysay mula sa mga obrang naunang naisulat o naibahagi sa alinman sa timpalak, panayam, mga antolohiyang nabigyang gawad o pagkilala ng mga kritiko at ...

Read Full Post »