Bookmark the Filipino Bookstore

Seasons Greetings!

Video Documentary

KUWARESMA

Taun-taon, sa panahon ng tag-araw, ginugunita at isinasabuhay ng mga Pilipino ang kasaysayan ng pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Hesukristo. Tinaguriang Kuwaresma, ang apatnapung araw na pagsasagunitang ito ay nagsisimula sa Miyerkules ng Abo at nagtatapos sa Linggo ng Pagkabuhay. ...

MINDANAO

The Philippine island of Mindanao has been wracked by armed conflicts for well over 300 years. One of the oldest and most complex revolves around the struggle between Muslim and Christian Filipinos—over issues like political power, resources and land, as well as cultural identity. This long history of conflict has left deep scars in the collective psyches of both sides, ...

JOSE RIZAL: Buhay ng Isang Bayani

Si José Rizal—anak, mag-aaral, mangingibig, manunulat, bayani.


Higit siyang kilala mula sa mga sinulat ng iba tungkol sa kanya. Natatangi ang video-dokumentaryong “José Rizal: Ang Buhay ng Isang Bayani” bilang isang maingat na pagbasa sa buhay ni Rizal mula sa sarili... 

 

DREAMWEAVERS

Dreamweaver is a documentary video on the T’boli of Lake Sebu, an indigenous people living in South Cotabato in southern Philippines...

HINAHABING PANAGINIP

Ang mga T’boli sa paligid ng lawa ng S’bu ay isa sa pinakamalikhaing tribo sa Pilipinas. Likas sa kanila ang galing sa paghahabi, pagsasayaw, pagtugtog ...

MOUNTAINS of WATER: The Terraces and Traditions of the Ifugao

The Ifugao people come from the Cordillera mountains of northern...

IFUGAO: Bulubunduking Buhay

Sa dakong timog ng bulubunduking Cordillera, matatagpuan ang mga Ifugao– ang lumikha ng kamangha-manghang bai-baitang na palayan...