Bookmark the Filipino Bookstore

Seasons Greetings!

Authors:

Mildred F. Ruallo

Leah E. Galicio

Guadalupe C. Cristobal

Mother Tongue: Tagalog, Grade 1 to Grade 3

Ang Mother Tongue Tagalog ay siyang daanan patungo sa literasi upang mapaghandaan ang iba pang mga salita o lengguawahe.

Ang bawat nilalaman ng aklat na ito ay nakabatay sa K to 12 Gabay Pangkurikulum sa Mother Tongue ng Kagawarang Edukasyon.

Kaugnay nito, layunin ng pagtuturo ng Mother Tongue Tagalog na malinang ang
1. kakayahan sa iba't ibang asignitura
2. kakayahan sa pakikinig
3. kakayahang pangkumunilkado
4. kakayahan sa mapanuring pag-iisip at pag-unawa

Para sa mabisang pagtuturo ng Mother Tongue, iminumungkahi ang dalawang pamamaraan:
1.  Ang pagtuon sa pagiging eksakto o kawalan ng mali para sa Primer Track
2.  Kahulugan para sa story track upang matamo ang pagtitiwala at kakayahan sa mas marami pang salita batay sa macro skills (pakikinig, pagsasalita, pagbabasa, pagsusulat, at panonood).

Sa ikatatamo ng mithiing ito, kailangan ng mga kagamitang panturo at matalinong istratehiya ng pagtuturo upang makamit ang tagumpay ng bawat mag-aaral.

ISBN:
Grade 1 - 978-971-569-811-5
Grade 2 - 978-971-569-800-9
Grade 3 - 978-971-569-806-1