Bookmark the Filipino Bookstore

Seasons Greetings!

Good Manners, Pinoy Style

by Zeny "Lola Z" Ramos-Rosana

Lola Z’s book is very timely in this day and age to help, not only our youth but also people of all ages, build strong human relationships to keep our country’s vision alive. This book discusses the correct course of action and behavior in dealing with society. 

Si Lola Z, ay nagtapos ng Komersiyo sa UST at nagtrabaho sa Philamlife Insurance Company sa Maynila at sa Caltex Petroleum Corporation sa Dallas, Texas. Balo na may tatlong anak at labindalawang apo si Lola Z. Hilig niyang magsulat ng maikling kuwento at mga sanaysay at artikulo sa Ingles. Sa pagbabakasyon ni Lola Z sa Pilipinas, nagmasid-masid siya hinggil sa kaasalan ng mga Pilipino hanggang makabuo siya ng mga artikulo tungkol sa Good Manners, Pinoy Style, na nalathala nang serye sa Liwayway magasin noong taong 2014. Hindi naman kataka-takang may dugong manunulat si Lola Z—kapatid niya ang yumaong manunulat na si Aling Charing, na kilala rin bilang awtor ng mga aklat ng pagluluto at editor ng Tahanan at Sining sa Liwayway Magazine noong dekada singkuwenta at sisenta.


Table of Contents


I. Good Manners para sa mga Magulang at Bata

II. Pagpasok sa Eskuwela

III. Praktisin ang Good Manners

IV. Ang Wastong Pagpapakilala sa Tao

V. Wastong Pakikipag-usap sa Tao 

VI. Pagliligawan at “Dating” 

VII. Wastong Paghahain sa Sariling Bahay (Table Setting)

VIII. Kagandahang Asal sa Pagkain o Table Manners 

IX. Good Manners sa Pagkain sa Labas 

X. Wastong Pagkain ng Iba’t ibang Kakanin

XI. Listahan ng mga Hindi Dapat Gawin sa Hapag-kainan 

XII. Pagtanggap ng Imbitasyon sa Isang Handaan

XIII. Good Manners sa Pagdalo sa mga Okasyon

XIV. Pagbibigay at Pagtanggap ng Anumang Bagay

XV. Pagbisita sa Tahanan 

XVI. Pagmamaneho ng Sasakyan

XVII. Good Manners sa Opisina 

XVIII. Good Manners sa mga Kasambahay at Iba pang mga Naglilingkod sa Tahanan

XIX. Quiz sa mga Pagbabago sa Buhay-Pilipino