Bookmark the Filipino Bookstore

Seasons Greetings!

Bone Tumors in Filipinos

It is always difficult to draw conclusions about cultural determinants in disease incidence from the experiences of a single group of investigators rather than a population based analysis of all cases. However, the evidence presented by Wang and other observers seems consistent with the hypothesis that Giant Cell Tumor may be more common in Asia than in Western nations.


A Collection of 876 Cases from the University of the Philippines, Philippine General Hospital.

Dr. Edward H.M. Wang, MD MSc

Dr. Ariel Vergel de Dios, MD


ISBN 978-971-569-573-2
copyright © 2007

Kalidad: Masining na Pagpapahayag

Ipinagmamalaki ng aklat na ito ang ginamit na mga sanaysay mula sa mga obrang naunang naisulat o naibahagi sa alinman sa timpalak, panayam, mga antolohiyang nabigyang gawad o pagkilala ng mga kritiko at kapuwa manunulat, o mga tuwirang karanasan ng manunulat bilang guro, mananalumpati, tagamasid, o tagapag-ulat ng mga pangyayari sa kaniyang paligid. Sinadya ng mga editor ang iba’t ibang lasa ng wikang Filipino: himig saliksik, himig homiliya, himig Kinaray-a, himig teorya, himig kuwento. Anuman ang anyo, mataas na pagpapahalaga para sa kasiningan ang sinikap ilangkap ng mga manunulat sa mga napiling akda bilang mainam na halimbawa ng mabisangpagpapahayag.

Rebecca T. Anonuevo 
Teresita C. Cruz
J.I.E. Teodoro
John Enrico C. Torralba


El Filibusterismo ni José Rizal

Translated by
Dr. Rebecca T. Añonuevo
Dr. Teresita C. Cruz

Copyright © 2003


Ibinatay ang bagong haing salin nitong nobela sa Filipino sa salin sa Ingles ni Soledad Lacson-Locsin, na pinagbatayan naman ang orihinal na Espanyol ng awtor. Upang itampok ang alab at poot sa nobela ay ibinalik ni Gng. Locsin ang pag-aalay sa sambayanang Filipino, na bahaging hindi naisama sa unang edisyon.

Sa kaniyang Introduksiyon sa saling Ingles ay nabanggit niya ang malalim na palaisipan: maging makiling sa orihinal, ayon sa pagkakasulat ni Rizal, o maging mas malaya sa pagsasalin at higit na isaalang-alang ang semantika ng kasalukuyan? Pinansin ni Gng. Locsin ang kariktan ng Espanyol na kapag isinalin nang literal sa Ingles ay maaaring mahulog sa patibong ng mabulaklak at lubhang mahabang mga pangungusap, na maaaring maging kakatwa sa pandinig at nakalilito. Samantala’y maaaring mabawasan ang bisa at indayog ng Espanyol sa lamig ng Ingles. Ani Gng. Locsin: “In both translations, the decision of how to structure the sentences was controlled by the thought that, after all, I was doing a translation of Rizal’s own version of his work, and not my own version of Rizal. But Rizal also has to be understood in English.”

Hindi lingid sa tagasalin sa Filipino ang mga limitasyon at suliranin ng pagsasalin batay sa ikalawang wikang pinagsalinan. May pagtingin na ang pagsasalin ay isang pagtataksil: hinding-hindi ka maaaring maging ganap na matapat sa isinasalin. At paano pa kung ang isinasalin ay isang salin, tulad nitong aklat? Sa malaon, para sa akin, ang di matatawarang gabay ay ang maringal na diwa ni Rizal. Sa dinami-dami ng pagpipiliang mga salin sa kaniyang mga nobela, isang pagtatangka ang saling ito na gamitin ang antas ng wikang Filipinong inaasahang mas makauugnay sa kamalayan ng kasalukuyang mga kabataan at estudyanteng Filipino. Kung makikinig ang mambabasa, nangungusap si Rizal sa sambayanang Filipino mula noon hanggang ngayon, at nangunguna ang kabataan sa kaniyang hinahamon at pinagtitiwalaan sa muli’t muling pagsisindi ng liwanag ng masintang paglilingkod sa bayan.

Muli’y nangangahas ang saling ito sa Filipino nang buong kababaang-loob, kasabay ng paghingi ng paumanhin sa anumang pagkukulang. Isang karangalan na ipinagpapasalamat na maging bahagi ng proyektong ito bagamat hindi karapat-dapat.

Enhancing Writing Skills

by Fe G. Centenera, M.A.


166 pages, size: 7 x 10
ISBN 971-569-465-9
copyright © 2003


This book is designed to expose the students to various writing activities that will enable them to write paragraphs, compositions and term papers effectively.

Reading Into Writing 1 & 2

by Concepcion Dadufalza


339 pages, size: 7 x 10
ISBN 971-569-026-2
copyright © 1996


476 pages, size: 7 x 10

ISBN 971-569-330-X
copyright © 1996

Philippine Contemporary Literature

edited by Asuncion David Maramba


519 pages, size: 5.5 x 8.25
ISBN 971-569-089-0
copyright © 1962,1965,1970,1974,1978,1990

Basic Elements of Humanities

by Fe G. Centenera

107 pages, size: 7 x 10
ISBN 971-569-469-1
copyright © 2003

Readings in Philippine History

by Horacio dela Costa, S.J.

318 pages, size: 6 x 9.5
ISBN 971-569-045-9
copyright © 1965, 1992
 

Forming the Filipino Social Conscience (2nd Ed.)

by Vitaliano Gorospe, S.J.


299 pages, size: 7 x 10
ISBN 971-569-266-4
copyright © 1997, 2000Forming the Filipino Social Conscience Teacher's Guide

This is a College textbook on the social teachings of the Catholic Church written from a Filipino Christian perspective. The result of more than three decades of experience, Fr. Gorospe brings to this book his years of teaching at the Ateneo de Manila University, Maryhill Theological School, and other theological schools and seminaries as well as his experience of lecturing to national and international audiences.
(College) Algebra (2nd Ed.)
by Zenon Abao, et. al.

This worktext book includes as many topics as possible to satisfy the needs of various users. This is designed to give them mathematically and educationally-sound approach to the topics in Algebra which are essential in modern day living.

271 pages, size: 7 x 10
ISBN 978-971-569-498-5
copyright © 2006

Trigonometry with Analytic Geometry
by Zenon Abao, et. al.


This book is intended for a one-semester pre-calculus course. It begins with review material on the rectangular coordinate system, and quickly progresses through a chapter on functions and relations and the main chapters on the trigonometric function. Sample problems are introduced in the text to reinforce the introduced concepts.


Size: 7" x 10", 189 pages
ISBN 978-971-569-596-1
copyright © 2007

Seven Lenses
by Angelina P. Galang, et. al.

This book goes into the fundamental principles that should serve as guide for individual action. This is not an ecology book; ecology book goes into a very scientific explanation of nature. The principles, however, are based on ecological concepts.

158 pages, size: 7 x 10
ISBN 971-569-460-8
copyright © 2003

Thesaurus on Philippine Environment
compiled by Romeo A. Sebastian


163 pages, size: 7 x 9
ISBN 971-569-490-X
copyright © 2005

Dictionary of Philippine Plant Names (Vol. I & II)
by Domingo Madulid

This is the most comprehensive dictionary on Philippine plant names with more than 43,300 vernacular names representing more than 97 languages and dialects in the country. It covers various groups of plants from algae, mosses, fungi, ferns and fern-allies, and the flowering plants.

copyright © 2001
Vol. I –  781 pages
Vol. II – 329 pages
size: 6.75" x 10"
ISBN: Vol. I – 971-569-264-8
Vol. II – 971-569-429-2
Vol. I ? 971-569-262-1
Vol. II ? 971-569-263-0

Helping the Health Professional Teach
by Rosario Angeles Tan-Alora

This handbook is for you, health professions teachers who want to teach well. It is not a textbook. It is a brief practical approach to help you make your work effective, efficient, and enjoyable. Culled from the writer?s 45 years of experience teaching mainly medical students, content is oriented towards what is done in medical schools.

208 pages, size: 5 x 7.5
ISBN 978-971-569-582-4
copyright © 2007
Handbook in Bioethics
by Rosario Angeles Tan-Alora

This book is an attempt to meet this need and is prepared with the future Filipino healthcare provider in mind. Although references are international, case presented are real and local.

128 pages, size: 5 x 7.5
ISBN 971-569-329-6
copyright © 1999, 2004